Myśli, porady, tutoriale na temat środowiska Eclipse (i nie tylko)...

czwartek, 28 sierpnia 2008

O Eclipse w Java Express

Właśnie ukazał się pierwszy numer zupełnie nowego (i darmowego!) internetowego pisma o Javie - Java Express. Część pisma zajmuje tematyka eclipsowa, dlatego szczególnie polecam zapoznanie się z tym materiałem. A przy okazji mogę się pochwalić, że jestem autorem jednego z artykułów i mam nadzieję, że uda się nawiązać dłuższą współpracę przy tworzeniu kolejnych numerów.

Kurs podstawowy, część II

Zapraszam do drugiej części kursu podstawowego - usłyszycie kilka słów o elementach interfejsu użytkownika w Eclipse, stworzymy nowy projekt oraz napiszemy kawałek kodu. Zapraszam!


Kurs Podstawowy II - pierwszy projekt from Jakub Jurkiewicz on Vimeo.

środa, 27 sierpnia 2008

Jak instalować wtyczki w Eclipse 3.4 (Ganymede)?

Już kiedyś pisałem o tym w jaki sposób instaluje się wtyczki w Eclipsie, jednak w najnowszej wersji stary mechanizm instalacji oraz aktualizacji wtyczek (tzw. Update Manager) został zastąpiony nowym mechanizmem o nazwie P2. Dla przeciętnego użytkownika (i na takim się dzisiaj skupimy) zmiana ta niesie głównie trochę inny interfejs użytkownika, a także łatwiejsze zarządzanie i aktualizację zainstalowanych już wtyczek.
Eclipse dość często wykorzystywany jest do pisania projektów w C i C++, dlatego też jako przykład pokażę Wam w jaki sposób zainstalować wtyczkę CDT, która umoliwia właśnie programowania w C/C++ za pomocą Eclipse'a.
Zaczynamy od wybrania opcji Help -> Software Updates:

Powinno się nam pokazać mniej więcej takie okno, w którym wybieramy zakładkę Available Software:
Z listy wybieramy Ganymede Update Site i dalej zaznaczamy Eclipse C / C++ Development Platform oraz Eclipse C / C++ Development Tools, na koniec klikamy przycisk Install:
Eclipse sam sprawdzi zależności wybranych przez nas wtyczek i poprosi nas o potwierdzenie, które elementy mają zostać zainstalowane:

Klikamy Finish i czekamy, aż Eclipse pobierze odpowiednie wtyczki i zainstaluje je w naszym środowisku:
Na koniec zostaniemy zapytani, czy chcemy ponownie uruchomić Eclipse:


Klikamy Yes i możemy już swobodnie korzystać z nowych wtyczek, w tym przypadku z narzędzi CDT.

Ustawienia kompilatora dla projektów Javy.

Zwykle gdy nadzorujemy lub po prostu uczestniczymy w jakimś projekcie zależy nam na wysokiej jakości produktu końcowego, a co za tym idzie chcemy aby kod był napisany nie tylko poprawnie, ale też zgodnie z szeroko rozumianymi dobrymi praktykami. Co jednak zrobić, jeśli w naszym zespole są osoby, które uważają, że kod nie musi być piękny, ważne żeby robił to co do niego należy? Otóż, Eclipse może nam pomóc zdyscyplinować takie osoby i wymusić pewne dobre praktyki. Na czym ta pomoc polega? W łatwy sposób na poziomie całej przestrzeni pracy (ang. workspace) lub też na poziomie projektu możemy ustawić jaki kod kompilator ma uważać za błędny, o jakim ma ostrzegać, a co po prostu ignorować.
Załóżmy, że chcemy ustawić te opcje dla konkretnego projektu. W widoku Package Explorer klikamy prawym przyciskiem myszy na projekcie i wybieramy opcję Properties. Dalej wybieramy Java Compiler - >Errors / Warnings:
Zaznaczamy opcję Enable project specific settings, co pozwoli nam na dostosowanie ustawień wyłącznie dla wybranego przez nas projektu.
Po prawej stronie zobaczymy rozwijane kategorie kryjące różnorakie elementy, którym warto się przyjrzeć i skonfigurować według naszych preferencji. Na przykład jeśli nie chcemy aby programiści tworzyli metody o takiej samej nazwie jak konstruktor to ustawiamy wartość Method with a constructor name na Error, wówczas jeśli programista będzie chciał stworzyć taką metodę to kompilator mu na to nie pozwoli:
Możemy też np. uczulić programistę na różne konstrukcje - i tak jeśli zaznaczymy opcję Redundant null check, to jeśli kompilator wykryje niepotrzebne sprawdzanie wartości null to poinformuje o tym programistę ostrzeżeniem:
Myślę, że warto się przyjrzeć tym opcjom i dostosować je do swoich przyzwyczeń lub też standardów, aby nasz kod stawał się jak najlepszy, bo chyba nikt nie lubi później długimi godzinami zastanawiać się "Co ja wtedy miałem na myśli?", prawda?

Skróty dla edytora

Ostatnio ukazał się ciekawy post przypominający kilka interesujących skrótów, które ułatwiają i przyspieszają pracę z edytorami w Eclipsie. Myślę, że warto zwrócić uwagę na:

  • Alt + Góra/Dół - przesuwanie aktualnej lunii w górę lub w dół
  • Ctrl + Alt + Góra/Dół - kopiowanie linii w górę lub w dół
  • Ctrl + L - przejście do linii o wybranym numerze
  • Ctrl + . - przejście do następnego błędu lub ostrzeżenia (dostępne tylko dla etytora Javy)
Warto też pamiętać o skrócie Ctrl + Shift + L, który pokazuje nam listę wszystkich skrótów dotępnych w danym kontekście (np. dla edytora)

Kopiowanie połączeń do repozytorium CVS

Zwykle, gdy pracowałem w nowej wersji Eclipse'a lub gdy pracowałem nad jakimiś błędami w starszych wersjach denerwowało mnie to, że za każdym razem muszę od nowa tworzyć połączenia do repozytoriów CVS'a. Ostatnio jednak odkryłem dość ciekawą funkcjonalność - kopiowanie połączeń do serwera CVS między instancjami Eclipse'a. W widoku CVS Repositories klikamy prawym przyciskiem na wybranym połączeniu i wybieramy Copy to Clipboard.


W drugiej instacji Eclipse'a w tym samym widoku klikamy prawym przysickiem i z menu kontekstowego wybieramy Paste Connection.


Prawda jakie to proste?

poniedziałek, 25 sierpnia 2008

Następny będzie Galileo!

Było Kallisto, Europa i Ganimedes, czyli kolejne nazwy wydań Eclipse'a ale jednocześnie nazwy tzw. galileuszowych księżyców Jowisza. Kolejny w kolejce był Io, jednak po długich dyskusjach (chodziło głównie o możliwość mylenia nazwy Io z liczbą dziesięć pisaną po amerykańsku jako IO oraz z interfejsem wejścia/wyjścia - I/O) podjęto decyzję, że kolejna edycja Eclipse'a będzie nosiła nazwę odkrywcy księżyców, których nazwy nosiły poprzednie edycje. Czekamy zatem na Galileo!

czwartek, 21 sierpnia 2008

Letnia Szkoła Eclipse już za miesiąc!

Jak już pisałem w tym roku odbędzie się 3. edycja Letniej Szkoły Eclipse, 5-dniowe szkolenie z programowania wtyczek dla platformy Eclipse. Są jeszcze wolne miejsca, więc zapraszamy zarówno studentów, jak i firmy do udziału! Pozytywne wrażenia gwarantowane!

Eclipse + PHP?

Na Polskim Forum Eclipse dość często pojawiają się pytania o możliwość pisania kodu PHP w Eclipsie. Sam jeszcze z takiego połączenia nie korzystałem, ale znalazłem dzisiaj dwa filmy, które prezentują w jaki sposób rozpocząć korzystanie z PHP Developement Tools od momentu ściągnięcia przez pisanie kodu aż do bardziej zaawansowanych funkcji projektu PDT.